Wtorek, 05 grudnia 2023
Imieniny: Krystyna, Sabina, Norbert
słonecznie
-4°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

Zespół Interdyscyplinarny

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY W GMINIE CZERWONAK

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

 1. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
 2. gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
 3. Policji;
 4. oświaty;
 5. ochrony zdrowia;
 6. organizacji pozarządowych;
 7. kuratorzy sądowi.

W skład zespołu mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
patrz : art. 9a.3 - 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie - art. 9b.1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów , o których mowa w art.9a ust.3 i 5, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 5. inicjowanie działań stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.


W ramach działalności Zespołu Interdyscyplinarnego funkcjonują Grupy Robocze.
Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

 1. opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
 2. monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy
 3. dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.


Zespołu interdyscyplinarny w gminie Czerwonak – kadencja 2016-2021 :

PREZYDIUM ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Przewodniczący zespołu: Magdalena Wiśniewska

Zastępca przewodniczącego zespołu: Danuta Ludzińska-Nowaczyk

Sekretarz zespołu: Jakub Dłubała

 

KOORDYNATOR GRUP ROBOCZYCH: Romualda Kołodziej


CZŁONKOWIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

1) Magdalena Wiśniewska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku;

2) Monika Maciejewska-Dłubała – Kierownik sekcji metodycznej GOPS w Czerwonaku;

3) Romualda Kołodziej – Pracownik socjalny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku;

4) Jakub Dłubała – Starszy pracownik socjalny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku;

5) Maria Jankowska – Przewodnicząca Zespołu ds. Motywowania do Podjęcia Leczenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwonaku, starszy pracownik socjalny GOPS
w Czerwonaku;

6) Robert Ciećmierowski – Kierownik Ogniwa Prewencji Komisariatu Policji w Czerwonaku;

7) Marzena Zmyśna – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bolechowie-Osiedlu;

8) Magdalena Zielenkiewicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czerwonaku;

9) Dariusz Freudenreich – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kicinie;

10) Jolanta Chlebowska-Kasztelan – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Owińskach;

11) Jarosław Kłosiński – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Koziegłowach;

12) Ilona Illmer – Dyrektor Gminnego Przedszkola w Czerwonaku;

13) Danuta Pękal – Dyrektor Gminnego Przedszkola w Owińskach;

14) Jolanta Gabryelczyk – Dyrektor Gminnego Przedszkola nr 1 w Koziegłowach;

15) Beata Kodabska – Dyrektor Gminnego Przedszkola nr 2 w Koziegłowach;

16) Beata Strama – Dyrektor Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie;

17) Elżbieta Donaj – Pielęgniarka, Zespół Lekarza Rodzinnego „PRO FAMILIA”;

18) Izabela Urbańska - Fundacja Kobieta Nowego Czasu;

19) Marta Kopeć–Folwarska – Starszy kurator zawodowy, III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej dla dorosłych;

20) Łukasz Dobrzycki – Starszy kurator zawodowy, IV Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. rodzinnych
i nieletnich;

21) Anna Sobieralska – Prokurator, Prokuratura Rejonowa Poznań-Nowe Miasto w Poznaniu;

22) Danuta Lidzińska–Nowaczyk – Kierownik Poradni Pedagogiczno–Psychologicznej, Filia w Czerwonaku.

NAJWAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE  DOTYCZĄCE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO/GRUP ROBOCZYCH :

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 poz. 218);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. 2011 nr 209 poz. 1245);

- Uchwała Nr 176/XIX/2020 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w gminie Czerwonaku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 2278);

- Zarządzenia nr 347/2016 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego w gminie Czerwonak;

- Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Czerwonak na lata 2014-2020 – załącznik do uchwały Nr 338/XLII/2014 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Czerwonak na lata 2014-2020;

- Uchwała nr 5/2016 Zespołu Interdyscyplinarnego z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie powołania członków grupy roboczej w gminie Czerwonak 

- Regulamin Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenia nr 25/2018 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego w gminie Czerwonak

Zarządzenia nr 252/2018 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 19 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego w gminie Czerwonak

- Zarządzenie nr 90/2019 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 03 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego w gminie Czerwonak

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.