Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 23 czerwca 2024
Imieniny: Wanda, Józef, Albin
pochmurno
19°C

Asystentura Rodzin

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwonaku zatrudnionych jest 4 asystentów rodziny. Zawód asystenta rodziny  został wprowadzony w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. Nałożyła ona na jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji rządowej obowiązek wspierania rodzin z wieloma problemami (ubóstwo, bezrobocie, przemoc, problem alkoholowy, długotrwała choroba, niepełnosprawność) o niskim poziomie rozwoju umiejętności opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, gdzie występuje zagrożenie umieszczenia dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Asystent rodziny ma za zadanie przede wszystkim zmienić stosunek osób w rodzinie do własnej sprawczości, zwiększyć ich poczucie wpływu na własne życie, podnieść samoocenę. Indywidualna pomoc służy rozwojowi kompetencji poszczególnych członków rodziny (rodziców, dzieci), osiąganiu przez nich wyznaczonych celów, wzbudzeniu w nich wiary w swoje możliwości oraz motywowaniu do podejmowania działań,
do tej pory uznawanych za niemożliwe. Działania asystenta i rodziny zmierzają do jej usamodzielnienia i pozostawienia dzieci w rodzinie.

Asystent rodziny poprzez swoje działania ma kształtować kompetencje rodziców w zakresie:

1) prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi edukacja w zakresie organizowania czasu wolnego poprzez gry i zabawy edukacyjne, poradnictwo w zakresie najczęściej występujących problemów wychowawczych w poszczególnych etapach rozwoju dziecka
i sposobów radzenia sobie z nimi poprzez omówienie (na bieżąco – w sytuacji, gdy pojawi się jakiś problem) najskuteczniejszych metod wychowawczych, pomoc w eliminowaniu zachowań niepożądanych u dzieci przez pokazywanie konkretnych działań i zachowań rodziców (co mogą zrobić, by „nie stracić twarzy”), motywowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu szkolnym dziecka, motywowanie do systematycznego kontaktu
ze szkołą, pomoc rodzicom w nabywaniu umiejętności radzenia sobie z trudnościami edukacyjnymi dzieci;

2) gospodarstwa domowego - racjonalne gospodarowanie budżetem domowym, edukacja
w zakresie prac na rzecz domu (porady dotyczące: znaczenia podziału obowiązków domowych poszczególnych członków rodziny, zakupu właściwych środków czystości), poradnictwo w zakresie oszczędnego gospodarowania mediami oraz w zakresie funkcjonalnego wyposażania mieszkania, zachęcanie do wprowadzania zmian, wsparcie
w pozyskiwaniu usług związanych z naprawą, zakupem;

3) dbałości o zdrowieprowadzenie rozmów edukacyjnych w zakresie profilaktyki i higieny zdrowotnej w rodzinie, motywowanie rodziców do regularnej kontroli stanu zdrowia i rozwoju psycho-fizycznego dzieci oraz leczenia lub rehabilitacji ich w przypadku chorób i schorzeń w odpowiednich instytucjach i placówkach medycznych, porady w zakresie racjonalnego żywienia dzieci i prawidłowej ich pielęgnacji;

4) prawidłowego funkcjonowania społecznego – edukacja w zakresie obowiązujących norm współżycia społecznego, nabywania umiejętności radzenia sobie w przypadku konieczności załatwiania spraw urzędowych w instytucjach administracji publicznej, samorządowej, służbie zdrowia, zakładzie pracy oraz szkołach i instytucjach opiekuńczo-wychowawczych.

 

      Główne zadania asystenta rodziny realizowane w środowisku objętym wsparciem:

1)     opracowanie i realizacja planu pracy we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji
z pracownikiem socjalnym;

2)     opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonym w pieczy zastępczej;

3)     udzielanie pomocy rodzinom w celu poprawy ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego gospodarowania środkami finansowymi (nauka planowania wydatków);

4)     trening czystości - motywowanie do dbałości o czystość i porządek w domu;

5)     udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

6)     edukowanie w zakresie efektywnego spędzania czasu wolnego z dziećmi;

7)     edukowanie w zakresie dbałości o zdrowie;

8)     pomaganie w nabywaniu umiejętności radzenia sobie z trudnościami edukacyjnymi dzieci;

9)     współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

10)  współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą;

11)  sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach;

12)  prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.