Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 23 czerwca 2024
Imieniny: Wanda, Józef, Albin
pochmurno
18°C

Sekcja Pracy Socjalnej

"Każdy człowiek jest najważniejszy!"

Sekcja pracy socjalnej jest jedną z 5 sekcji  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku.
W sekcji pracuje 3 pracowników socjalnych oraz 4 asystentów rodziny. Pracownicy socjalni realizują swoje zadania zgodnie z podziałem na obszary problemowe: opiekuńcze, wychowawcze oraz związane z przemocą w rodzinie. Asystenci rodziny podejmują współpracę i realizują wsparcie dla rodzin przeżywających trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w stosunku do dzieci, zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej. Do zadań, które realizuje sekcja należy również projekt pn. :"Poprawa dostępu do usług społecznych, wspierających rodzinę i rodzinna pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" oraz gminne programy: Wspierania Rodziny "Nasza Rodzina" oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar w Rodzinie. 

PRACA SOCJALNA

Jest obligatoryjnym zadaniem gminy, świadczeniem niepieniężnym, nie wymaga spełnienia kryterium dochodowego, może być samodzielnym świadczeniem, jak i wsparciem towarzyszącym innym formom pomocy. Praca socjalna jest formą pomocy społecznej o dość długiej tradycji. W wielu systemach prawnych w tym w ustawodawstwie polskim przywiązuje się dużą wagę do jej profesjonalizmu i ciągłej adaptacji do wymagań współczesnego społeczeństwa. Ustawa o pomocy społecznej definiuje pracę socjalną jako działalność zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków służących temu celowi. Inaczej mówiąc jest to specyficzna działalność zawodowa, mająca na celu lepszą adaptację osób, rodzin, grup i środowiska społecznego, w jakim żyją, oraz rozwijanie poczucia godności osobistej
i odpowiedzialności jednostek przez odwoływanie się do potencjalnych możliwości poszczególnych osób, do powiązań międzyprofesjonalnych, a także do sił i środków społecznych (E. Kotowicz, Elementy Teorii i praktyki pracy socjalnej, Olsztyn 2001,s.18). Głównym celem pracy socjalnej jest osobiste i społeczne usamodzielnienie osób. Ważnym aspektem jaki cechuje tę działalność
jest dokładanie wszelkich starań aby odbywała się ona z poszanowaniem godności  każdej jednostki
i podkreśleniem jej prawa do samostanowienia. Najczęstszą formą pracy podejmowaną w sekcji jest metoda indywidualnego przypadku, rzadziej grupowa i środowiskowa. Obecna ustawa o pomocy społecznej zakłada możliwość świadczenia pracy socjalnej na podstawie kontraktu socjalnego. Kontrakt socjalny jest umową pisemną zawartą pomiędzy osobą ubiegającą się o pomoc,
a pracownikiem socjalnym. Określa ona zobowiązania i uprawnienia stron w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej jednostki.

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.