Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 23 czerwca 2024
Imieniny: Wanda, Józef, Albin
pochmurno
20°C
Powróć do: Ukrainy

Szkoły dla dzieci z Ukrainy

 

 

W każdej publicznej szkole podstawowej na terenie Gminy Czerwonak dzieci i młodzież z Ukrainy mogą kontynuować swoją edukację. Nauka dla dzieci w wieku 7-18 lat jest bezpłatna. Osoby przyjeżdżające z Ukrainy proszone są o zgłoszenia dzieci do najbliższej placówki edukacyjnej. Poniżej publikujemy wykaz szkół wraz z telefonami kontaktowymi:
 

  • Szkoła Podstawowa w Koziegłowach, ul. Poznańska 17, 62-028 Koziegłowy - 61 8127 082
  • Szkoła Podstawowa w Kicinie, ul. Gwarna 1, Kicin, 62-004 Czerwonak - 61 8127 041
  • Szkoła Podstawowa w Czerwonaku, ul. Rolna 8, 62-004 Czerwonak - 61 8120 250
  • Szkoła Podstawowa w Bolechowie-Osiedlu, ul. Wojska Polskiego 6, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska - 61 8126 070
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach, ul. Poprzeczna 10, 62-005 Owińska - 61 8126 511

 

Brak znajomości języka polskiego nie stanowi formalnej przeszkody.

Uczniowie z Ukrainy mogą uczestniczyć w nieodpłatnych zajęciach integrująco-językowych organizowanych przez szkołę. Zajęcia będą odbywały się w każdej szkole. Szczegółowe informacje, dotyczące dni i godzin ich realizacji zostaną udostępniane na stronach internetowych szkół i przekazywane telefonicznie bądź e-mailowo zainteresowanym osobom.

Co należy zrobić, aby zapisać dziecko do szkoły:
 

• zbierz dokumenty z dotychczasowej nauki dziecka (świadectwa, zaświadczenia itp.); jeśli ich nie masz - napisz oświadczenie o sumie ukończonych lat nauki ze wskazaniem placówki, do której dziecko uczęszczało w Ukrainie;
• skontaktuj się z wybraną polską szkołą i złóż wniosek o przyjęcie do szkoły. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor szkoły;
• szkoła podstawowa, w rejonie której mieszkasz, ma obowiązek przyjąć Twoje dziecko. Pozostałe szkoły podstawowe przyjmują dzieci w miarę posiadania wolnych miejsc;
• Jeżeli w wybranej szkole nie ma miejsc w danej klasie, pomoc uzyskasz w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Czerwonaku tel. (61)  415 50 44 lub mailowo: biuro.ukraina@sapo.edu.pl

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki (w języku polskim oraz ukraińskim): sprawdź

Planowane jest także uruchomienie oddziałów przygotowawczych. Będzie ono uzależnione od liczby zgłaszających się kandydatów.

 

Навчання дітей з України в польських школах та садочках

 

 

Школи у нашому районному центрі готові прийняти дітей із України.
У кожній державній початковій школі у районі Червонак, діти та молодь з України можуть продовжити свою освіту. Навчання дітей віком 7-18 років безкоштовне.
Всіх, хто приїжджає з України, просимо зареєструвати своїх дітей у найближчому навчальному закладі. Нижче список шкіл з контактними телефонами:
- Початкова школа у Козегловах, вул. Poznańska 17, 62-028 Koziegłowy - 61 8127 082
- Початкова школа у Кічині, вул. Гварна 1, Кічин, 62-004 Червонак - 61 8127 041
- Початкова школа у Червонаку, вул. Рольна 8, 62-004 Червонак - 61 8120 250
- Початкова школа у Болехово-Осідлі, вул. Wojska Polskiego 6, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska - 61 8126 070
Комплекс школи та дитячого садка в Овінську, вул. Poprzeczna 10, 62-005 Owińska - 61 8126 511

Незнання польської мови не є формальною перешкодою.
Студенти з України можуть брати участь у безкоштовних інтеграційних та мовних заняттях, організованих школою. Заняття будуть проводитись у кожній школі. Детальна інформація про дні та години їх проведення буде розміщена на сайтах шкіл та буде надана зацікавленим особам за телефоном або електронною поштою.
Що потрібно зробити, щоб записати дитину до школи:
• зібрати документи про попередню освіту дитини (атестати, сертифікати тощо); якщо у вас їх немає - напишіть довідку про загальну кількість пройдених років навчання із зазначенням навчального закладу, який відвідувала дитина в Україні;
• зв'язатися з обраною школою та подати заяву про прийом до школи. Рішення про прийом ухвалюється директором школи;
• початкова школа, за місцем тимчасового проживання, має прийняти вашу дитину. Інші початкові школи приймають дітей, доки є вільні місця;
• Якщо у вибраній школі немає місць у даному класі, ви можете отримати допомогу у Місцевому державному управлінні освітніх закладів у Червонаку за телефоном (61) 415 50 44 або електронною поштою: biuro.ukraina@sapo.edu .pl

Детальна інформація доступна на сайті Міністерства освіти і науки (польською та українською мовами):
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-dla-rodzicow-dzieci-przybywajacych-z-ukrainy


Також планується запуск підготовчих відділень. Це залежатиме від кількості бажаючих.


Діти 3-6 років
Державні дитячі садки, провідною організацією яких є Червонацький район, будуть дітьми з України, якщо будуть підготовлені місця. Насамперед планується прийом дітей, батьки яких зможуть працевлаштуватися. Довідку про місця в державному дитячому садку можна отримати за телефоном 61 415 50 44 або електронною поштою: biuro.ukraina@sapo.edu.pl

 

Обучение детей из Украины в польских школах и садиках

 

 

Школы в нашем районном центре готовы принять детей из Украины.

В каждой государственной начальной школе в районе Червонак, дети и молодежь из Украины могут продолжить свое образование. Обучение детей в возрасте 7-18 лет бесплатное.

Всех приезжающих из Украины, просим зарегистрировать своих детей в ближайшем учебном заведении. Ниже список школ с контактными телефонами:

- Начальная школа в Козегловах, ул. Poznańska 17, 62-028 Koziegłowy - 61 8127 082

- Начальная школа в Кичине, ул. Гварна 1, Кичин, 62-004 Червонак - 61 8127 041

- Начальная школа в Червонаке, ул. Рольная 8, 62-004 Червонак - 61 8120 250

- Начальная школа в Болехово-Осидле, ул. Wojska Polskiego 6, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska - 61 8126 070

Комплекс школы и детского сада в Овинске, ул. Poprzeczna 10, 62-005 Owińska - 61 8126 511

 

Незнание польского языка не является формальным препятствием.

Студенты из Украины могут участвовать в бесплатных интеграционных и языковых занятиях, организованных школой. Занятия будут проводится в каждой школе. Подробная информация о днях и часах их проведения будет размещена на сайтах школ и будет предоставлена заинтересованным лицам по телефону или электронной почте.

Что нужно сделать, чтобы записать ребенка в школу:
 

• собрать документы о предыдущем образовании ребенка (аттестаты, сертификаты и т.п.); если у вас их нет - напишите справку об общем количестве пройденных лет обучения с указанием учебного заведения, которое посещал ребенок в Украине;

• связаться с выбранной школой и подать заявление о приеме в школу. Решение о приеме принимается директором школы;

• начальная школа, по месту временного проживания, должна принять вашего ребенка. Другие начальные школы принимают детей, пока в них есть свободные места;

• Если в выбранной школе нет мест в данном классе, вы можете получить помощь в Местном государственном управлении образовательных учреждений в Червонаке по телефону (61) 415 50 44 или по электронной почте: biuro.ukraina@sapo.edu .pl

 

Подробная информация доступна на сайте Министерства образования и науки (на польском и украинском языках):

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-dla-rodzicow-dzieci-przybywajacych-z-ukrainy

Также планируется запуск подготовительных отделений. Это будет зависеть от количества желающих.

 

Дети 3-6 лет

Государственные детские сады, ведущей организацией которых является Червонакский район , будут принимать детей из Украины, если будут доступны  места . В первую очередь будут  приняты  дети , родители которых смогут трудоустроиться. Справку о местах в государственном детском саду можно получить по телефону 61 415 50 44 или по электронной почте: biuro.ukraina@sapo.edu.pl

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.