Wtorek, 05 grudnia 2023
Imieniny: Krystyna, Sabina, Norbert
słonecznie
-4°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz
Powróć do: POPŻ 2014-2020

POPŻ 2014-2020. Podprogram 2021.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.  Podprogram 2021.

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grupy osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
W gminie Czerwonak realizacją programu zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Kwalifikacji do programu dokonują oraz udzielają wszelkich informacji wyłącznie pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku pl. Zielony 1 w godzinach urzędowania. Osoby pozytywnie zweryfikowane (spełniające kryteria finansowe udziału
w Programie) zostaną wpisane na listę Beneficjentów i otrzymywać będą cyklicznie żywność w formie paczek. Żywność w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, może otrzymać w nich produkty następującego typu: artykuły skrobiowe (makaron jajeczny, kasza jęczmienna), artykuły mleczne (mleko UHT), artykuły owocowe i warzywne (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe), artykuły mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa, filet
z makreli w oleju), cukier biały, olej rzepakowy.
Prócz wsparcia żywnościowego, Beneficjenci programu, zobowiązani są do uczestnictwa
w działaniach proponowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizowanych
w ramach jego działalności tj. np. min: w warsztatach, spotkaniach edukacyjnych, konsultacjach ze specjalistami. Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań ustawowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku, prowadzone będą również działania towarzyszące współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w postaci warsztatów edukacyjnych (najczęściej kulinarnych, dietetycznych) dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Warsztaty kulinarne z elementami edukacyjnymi mają na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania (możliwe są indywidualne konsultacje). Skierowane są do różnych grup pokoleniowych. Prowadzone są przez ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych otrzymywanych w ramach programu. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej.
Osoby korzystające ze wsparcia Programu zobowiązani są do brania czynnego udziału
w w/w działaniach. O szczegółach dot. w/w działań informować będziemy na bieżąco.
Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej – 1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1320 zł dla osoby w rodzinie.
W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł.
Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o: inna czcionka
- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu –
z miesiąca, w którym wniosek został złożony.  

Do dochodu wlicza się m.in.
- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,
- wynagrodzenia za pracę dorywczą,
- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem jednorazowych,
- renty,
- emerytury,
- alimenty,
- odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,
- zasiłki dla bezrobotnych,
- dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,
- dochody z gospodarstwa rolnego,
- świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),
- dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),
- dodatek mieszkaniowy,
- dodatek energetyczny.
Do dochodu nie wlicza się: 
-  świadczenie uzyskiwane na podstawie „ustawy 500 +” (świadczenie wychowawcze),
- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,  
- zasiłku celowego,  
- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne),
- wartości świadczenia w naturze,  
- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
- świadczenia pieniężnego i  pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych
z powodów politycznych
- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.       

Informacja: 8.02.2023 r.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa - PODPROGRAM 2021 –  podsumowanie  i efekty

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku z terenu województwa wielkopolskiego przy współpracy Wielkopolskim Bankiem Żywności w Poznaniu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2021 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie marzec – październik 2022 r.

2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie następujące artykuły spożywcze:

warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe);
mleczne (mleko UHT),
cukier biały,
tłuszcze (olej rzepakowy),
skrobiowe (makaron jajeczny),
mięsne (puszki z mieloną szynką drobiową i wieprzową, filet 
z makreli w oleju)
3. Pomoc żywnościowa trafiła do 293 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Czerwonak (woj. wielkopolskie), w tym 41 uchodźców z Ukrainy.

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
- 6 ton 079,92 kg produktów spożywczych;
- łącznie w 753 paczkach żywnościowych;

5. W ramach Podprogramu 2021 dla 9 osób korzystających z wsparcia 
w ramach Programu przeprowadzono 2 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących

- warsztaty kulinarno – edukacyjne: 2 spotkania dla 9 uczestników
 
Informacja: 15.01.2021 r.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa - PODPROGRAM 2020 –  podsumowanie  i efekty

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku z terenu województwa wielkopolskiego przy współpracy Wielkopolskim Bankiem Żywności w Poznaniu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2020 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie marzec – wrzesień 2021 r.

2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie następujące artykuły spożywcze:

  • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, mus jabłkowy);
  • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
  • kawa zbożowa rozpuszczalna,
  • cukier biały i miód wielokwiatowy,
  • tłuszcze (olej rzepakowy),
  • dania gotowe (fasolka po bretońsku),
  • skrobiowe (makaron jajeczny, ryż biały, kasza jęczmienna, herbatniki maślane, płatki owsiane),
  • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa, pasztet drobiowy, filet z makreli w oleju)

3. Pomoc żywnościowa trafiła do 248 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Czerwonak (woj. wielkopolskie).

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
- 11 ton 383,40 kg produktów spożywczych;
- łącznie w 982 paczkach żywnościowych;

5. W ramach Podprogramu 2020 dla 10 osób korzystających z wsparcia
w ramach Programu przeprowadzono 3 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących (zaproszono na warsztaty 15 osób):

  • kulinarno – edukacyjne: 3 spotkania dla 10 uczestników

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.