Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 21 lipca 2024
Imieniny: Andrzej, Wiktor, Daniel
słonecznie
29°C

Mediacje

Z dniem 1 stycznia 2016 roku zaczęły obowiązywać zmienione zapisy niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Na podstawie tych przepisów, sądy będą nakłaniać strony do ugodowego załatwienia sprawy poprzez podjęcia mediacji.
Mediacja to nieformalna, poufna rozmowa stron będących w konflikcie, której towarzyszy bezstronny i neutralny mediator. Mediator pomaga stronom w zdefiniowaniu kwestii spornych, określeniu ich potrzeb i interesów oraz porozumieniu się w zakresie warunków ewentualnej ugody.
Mediacja może dotyczyć:
• sposobu rozstania
• warunków rozstania
• rodzaju pozwu o rozwód z orzekaniem o winie czy bez orzekania
• władzy rodzicielskiej i miejsca zamieszkania dziecka
• kontaktu dziecka z rodzicem, który nie sprawuje bezpośredniej opieki nad nim
• wysokości alimentów
• korzystania ze wspólnego mieszkania
• podziału majątku
• konfliktów małżeńskich
• konfliktów między bliższymi czy dalszymi członkami rodziny, w tym w rodzinach zastępczych i adopcyjnych, dotyczących kontaktów z dziećmi, czy opieki nad chorymi lub starszymi członkami rodziny.
Dla właściwego przebiegu mediacji niezbędne jest przestrzeganie podstawowych zasad, do których należą:
• dobrowolność – warunkiem udziału w procesie mediacyjnym jest wyrażenie na to zgodny obu stron, przy czym uczestnicy postepowania mogą na każdym etapie wycofać się; dobrowolność zakłada również, że wypracowane porozumienie musi być satysfakcjonujące obie strony, a treść ewentualnej ugody zatwierdzona przez uczestników;
• poufność – dotycząca informacji uzyskanych w trakcie rozmów ze stronami i przebiegu spotkań;
• bezstronność i neutralność – mediator nie wspiera żadnej ze stron, pozostaje neutralny wobec przedmiotu sporu, nie narzuca własnych rozwiązań;
Wszczęcie postępowania mediacyjnego następuje na wniosek jednej ze stron. Uczestnicy zapraszani są na spotkanie, w trakcie którego mediator przedstawia zasady mediacji oraz zapoznaje z procedurą mediacyjną. Każda ze stron, po wyrażeniu zgodę na udział w mediacji i osobę mediatora, przedstawia swój punkt widzenia sporu i własne oczekiwania. Dalej, strony, w obecności mediatora, mają możliwość wzajemnego poznania potrzeb, zdefiniowania kwestii spornych oraz przedstawienia propozycji ich rozwiązania. Spotkania mediacyjne dają możliwość poprawy komunikacji miedzy uczestnikami. Poprawa komunikacji ułatwia wzajemne zrozumienie, co z kolei daje szansę na porozumienie. Prowadzący spotkanie mediator czuwa nad prawidłowym przebiegiem postępowania, przestrzeganiem zasad oraz dba, by wypracowane porozumienie i ugoda były zadowalające dla stron. Zawarte porozumienie może przybrać formę pisemnej ugody, która po zatwierdzeniu przez sąd otrzymuje status ugody sądowej.
Mediacja jest alternatywną formą rozstrzygania sporów. W porównaniu z długotrwałym i kosztownym postępowaniem sądowym ma wiele zalet. Pozwala m.in.:

  • zaoszczędzić czas, gdyż postępowanie mediacyjne może obejmować od 2 do 4 spotkań, w krótkich odstępach czasu, w terminach dogodnych dla stron
  • uniknąć stresu związanego z występowaniem w sądzie
  • stronom mieć wpływ na sposób rozwiązania sporu oraz treść porozumienia
  • spojrzeć na kwestie sporne z perspektywy drugiej strony, co daje szansę zrozumienia wzajemnych potrzeb
  • stronom konfliktu skupić się bardziej na szukaniu satysfakcjonujących rozwiązań, zamiast prowadzić niekończącą się walkę.

Mieszkańcom gminy, osobom zainteresowanym polubownym rozwiązaniem konfliktu rodzinnego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku oferuje możliwość skorzystania z mediacji. Postępowanie mediacyjne prowadzą wyznaczeni do tego pracownicy socjalni, którzy odbyli specjalistyczne szkolenie w tym zakresie.
Zgłoszenia sprawy do mediacji można dokonać osobiście w sekretariacie GOPS w Czerwonaku, Pl. Zielony 1. Szczegółowe informacje również pod numerami telefonu 61 812 14 89; 61 812 12 79.

 

Pliki do pobrania:

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE MEDIACJI
Format: pdf, 292.07 kB
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.