GOPS Czerwonak
Powróć do: strona główna

Nasz GOPS

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Gdyńska 30
62-004 Czerwonak
Tel. (61) 81 21 488
Tel./fax (61) 81 21 489
NIP: 777-14-06-548
REGON: 632003035

wybrany_RGB 

www.gopsczerwonak.pl
e-mail: sekretariat@gops.czerwonak.pl

Godziny urzędowania GOPS
poniedziałek: 09:00 – 17:00
pozostałe dni: 07:30 - 15:00

Bankiem obsługującym GOPS wyłonionym przez Urząd Gminy w drodze przetargu jest:
PKO Bank Polski
Numer rachunku bankowego:
51 1020 4027 0000 1302 1208 0521