Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 29 maja 2024
Imieniny: Magdalena, Teodozja, Maria
pochmurno
20°C

Zaproszenie do składania ofert na usługi w zakresie medycyny pracy

Ocena 0/5

Zaproszenie do składania ofert na usługi w zakresie medycyny pracy
dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku
 w okresie od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r.

 

Rodzaj zamówienia: usługa

Podstawa prawna: ogłoszenie dotyczy zamówienia poniżej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.); Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130.000 zł netto;

 

1. Zamawiający:

Gmina Czerwonak / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku,
ul. Gdyńska 30, 62-004 Czerwonak NIP: 777-31-29-484

2. Opis przedmiotu zamówienia: w okresie od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r.

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podmiotu prowadzącego działalność leczniczą udzielającą świadczenia w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Zamawiającego w dziedzinie medycyny pracy oraz wydania na tej podstawie orzeczeń lekarskich o braku, bądź istnieniu przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku, obejmujących wykonanie badań wstępnych, badań okresowych, badań kontrolnych (praca przy komputerze, kierowanie samochodem służbowym, kierowanie pojazdem prywatnym w godzinach pracy, używanie okularów korekcyjnych). Zgodnie z przepisami: art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku, Kodeks pracy (Dz.U.2023.1465 t.j.) oraz wydawanie orzeczeń lekarskich wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku, w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami i kandydatami do pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwonaku, oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia (Dz.U.2023.607). Podstawą świadczenia usług będzie imienne skierowanie pracowników zatrudnionych przez Zamawiającego. Wykonanie badań powinno odbywać się w każdy dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia wszystkich badań w zakresie medycyny (wstępnych, okresowych i kontrolnych, sanitarno-epidemiologicznych) na terenie gminy Czerwonak, Murowanej Gośliny lub miasta Poznania. Badania będą odbywały się po wydaniu pisemnego skierowania przez Zamawiającego, w terminie ustalonym z pracownikiem oraz Wykonawcą. Wyniki badań oraz zaświadczenia o zdolności pracowników do pracy będą przekazywane zainteresowanemu. Zakresem badań objęci będą pracownicy GOPS w Czerwonaku, a także kandydaci do pracy wg potrzeb.

3. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

1) Ofertę należy przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Gdyńska 30, 62-004 Czerwonak z dopiskiem „Świadczenie usług medycznych w zakresie badań z zakresu medycyny pracy na rzecz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2024 r. godz.15.00.
2) Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
3) Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

egzemplarz oferty;
kalkulacja cenowa badań;
zaświadczenia (w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta podpisującego ofertę) potwierdzające kwalifikacje do wykonywania zadań służby medycyny pracy zgodnie z art. 9 Ustawy o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997r. (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 437).
1)      Informacje dodatkowe udziela Pani Joanna Torczyńska- Henicz pod numerem telefonu 669977785 lub bezpośrednio w siedzibie zamawiającego.

5) Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną zamieszczone na stronie GOPS Czerwonak.

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

 

 

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.