Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 29 maja 2024
Imieniny: Magdalena, Teodozja, Maria
pochmurno
21°C

Nabór na stanowisko asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością

Ocena 0/5

    Czerwonak,  dnia 10.04.2024 r.

OGŁOSZENIE 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku
Ogłasza nabór na stanowisko asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Czerwonaku

 

1. Nazwa i adres jednostki:

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku

 ul. Gdyńska 30

 62-004 Czerwonak  

 NIP: 7773129484

2. Określenie stanowiska: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku w związku z realizacją programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnej” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 dofinansowanego z Funduszu Solidarnościowego ogłasza nabór na stanowisko asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością.

3. Zakres zadań:

Wspieranie osób z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

·       wsparcie Uczestnika w czynnościach samoobsługowych, 

·       wsparcie Uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,

·       wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania, 

·       wsparcie Uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Asystent będzie świadczył pracę w oparciu o umowę zlecenie.

Wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług asystenta to 50,00 zł (brutto/brutto) za jedną godzinę zegarową. Przewidywana liczba godzin miesięcznie wynosi od 20 do 100 (przypadające na 1 - 4 osoby z niepełnosprawnością).

4. Termin realizacji : od dnia podpisania umowy do 31.12.2024 r.

5. Wymagania niezbędne:

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny
uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi
razem z uczestnikiem, które posiadają:

·         wykształcenie zdobyte w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta. Należy dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających zdobyte kwalifikacje

lub

·         posiadają co najmniej 6-miesięczne, doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu. Należy dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających zdobyte doświadczenie.

Przewidujemy, że asystent może świadczyć usługi na rzecz dzieci do 16 r.ż., dlatego niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia o niekaralności.

6. Wymagane dokumenty:

·         Dokumenty potwierdzające zdobyte wykształcenie

·         Dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie

·         Aktualne zaświadczenie o niekaralności

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Gdyńska 30, 62-004 Czerwonak w godzinach urzędowania, pocztą, pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@gops.czerwonak.pl.

Przetwarzanie danych osobowych. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Czerwonaku przy ul. Gdyńskiej 30, kod pocztowy 
62-004 Czerwonak. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na powyższy adres z dopiskiem "Inspektor ochrony danych" lub mailowo na adres: iodo@czerwonak.pl

2. Państwa dane osobowe wskazane w Kodeksie Pracy lub w innych ustawach szczegółowych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

Pozostałe dane osobowe (w przypadku ich przesłania do GOPS np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. Państwa dobrowolnej zgody, którą wyraziliście Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne z tymi danymi - ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

3. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest 
to konieczne)  abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Możemy przekazywać Państwa dane w szczególności następującym odbiorcom: - osobom upoważnionym przez nas - naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; - podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności przetwarzania danych.

4. Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, 
o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi.

5. Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do Państwa danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest wymogiem ustawowym. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa 
w procesie rekrutacji. Konieczność podania danych wynika m.in z obowiązującej ustawy Kodeks Pracy. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie ma wpływu na możliwość udziału w procesie rekrutacji.

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.