GOPS Czerwonak
Powróć do: strona główna

Wolontariat

Masz w tygodniu wolną 1 popołudniową godzinę? Jesteś odpowiedzialny i lubisz ludzi? Chcesz doświadczyć satysfakcji z pomnażania uśmiechów? Jesteś spokojny, a może energiczny? Twoją mocną stroną jest mówienie, a może słuchanie? Znasz języki lub dobrze radzisz sobie z przedmiotami ścisłymi?

Zapraszamy Cię do współpracy!

W ramach wolontariatu oferujemy:
• możliwość zdobycia doświadczenia w działaniach pomocowych,
• kontakt indywidualny z osobą potrzebująca wsparcia,
• umowę wolontariacką,
• zaświadczenie / rekomendacje,
• wsparcie merytoryczne koordynatorów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku od kilku lat z powodzeniem organizuje i koordynuje wolontariat na rzecz mieszkańców gminy.
Wolontariusz podejmuje się pracy charytatywnej, do wykonywania której posiada kwalifikacje i spełnia wymagania niezbędne do wykonywania powierzonych czynności. Za swoje czynności nie otrzymuje wynagrodzenia.
Lokalne Centrum Wolontariatu przy GOPS prowadzi pośrednictwo wolontariatu, w ramach którego pozyskuje oferty pracy dla wolontariuszy, zajmuje się rekrutację i szkoleniem wolontariuszy. Koordynatorzy LCW udzielają wsparcia i doradztwa zainteresowanym działalnością wolontariacką.

Zgłoszenia i szczegółowe informacje u koordynatorek:
Karolina Koralewska: 669 977 803
Inga Rybicka: 661 483 796