GOPS Czerwonak
Powróć do: Karty Rodziny

Wielkopolska Karta Rodziny

446655f7bfcaa08fbofulljpg 

Gmina Czerwonak w 2015 r. przystąpiła do Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”, który został przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 29 maja 2014 roku, Uchwałą Nr 4705/2014 i jest Programem działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego. 

 

Komu przysługuje Wielkopolska Karta Rodziny?

Adresatami działań w ramach Programu „Wielkopolska Karta Rodziny” są rodziny 3+. Prawo do posiadania Wielkopolskiej Karty Rodziny przysługuje niezależnie od dochodu członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzice/opiekunowie prawni mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
- w wieku do ukończenia 18. roku życia;
- w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się;
- bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

Prawo do posiadania Karty przysługuje również rodzicom, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Oferta:

Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty, która jest dostępna na stronie:
http://rops.poznan.pl/wielkopolska-karta-rodziny/partnerzy/

Wniosek:

Wniosek o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwonaku.

Koordynatorem oraz osobą do kontaktu jest Anna Pacholska - tel. 882-829-313
anna.pacholska@gops.czerwonak.pl
​​​​​​​pon. 9:00 - 17:00
wt. - pt. 7:30 - 15:00

 

DO POBRANIA

Wniosek o Wielkopolską Kartę Rodziny