GOPS Czerwonak
Powróć do: Programy

Program "Opieka Wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

 

 

„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Gmina Czerwonak otrzymała środki finansowe na realizację Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego ” - edycja 2024 finansowanego z środków Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem zadania będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku. 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności - orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków

Kwota dofinansowania: 153 000,00 zł