GOPS Czerwonak
Powróć do: Programy

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 

Bez_tytułu 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku przystąpił do realizacji Gminnego Programu ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, spójnego z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Program został dofinansowany ze środków budżetu państwa, a jego realizacja potrwa do 31.12.2023 r.

Celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, która jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp 
do tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które będą połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotowym do interwencji centrum monitoringu.

Dofinansowanie z budżetu państwa: 16 960, 46 zł
Całkowita wartość: 21 200,58 zł

korpus_seniora