GOPS Czerwonak
Powróć do: Fundusz Alimentacyjny

Miejsce, termin i sposób załatwienia sprawy

Druki wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także informacje
na temat zasad przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjne można uzyskać
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwonaku – Sekcja Wsparcia Rodzin z Dziećmi i Osób Niepełnosprawnych, Plac Zielony 1:

  • poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 16.00
  • wtorek – piątek od godz. 7.15 do godz. 15.15

Informacje udzielane są także telefonicznie pod numerami: 61 8121488.

Postępowanie w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej (przyznającej lub odmownej) w terminie do 30 dni.