GOPS Czerwonak
Powróć do: Nasz GOPS

Informacja o GOPS w Czerwonaku w języku łatwym do czytania

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku pomaga mieszkańcom (osobom i rodzinom) z terenu gminy Czerwonak, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku mieści się przy ul. Gdyńskiej 30.

85724dsc4325jpg nowy budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, fot. B. Wicher

Wiele osób, które mają Profil Zaufany sprawy załatwia w za pomocą komputera zamiast przychodzić do Ośrodka.

Udzielamy pomocy finansowej: przyznajemy i wypłacamy zasiłki, dodatki, dofinansowania i inne świadczenia pieniężne.

Udzielamy pomocy w postaci produktów żywnościowych, posiłków czy zakupu opału.

Udzielamy pomocy osobom samotnym i rodzinom z dziećmi.

Opiekujemy się osobami starszymi i niepełnosprawnymi w domu.

Jeśli osoba potrzebuje stałej opieki pomagamy znaleźć miejsce w domu pomocy społecznej.

Pomagamy osobom, które doświadczają przemocy w rodzinie.

Jeśli chcesz skorzystać z naszej pomocy możesz do nas zadzwonić lub napisać:

Numer telefonu 61 8121488, 489

Adres e-mail: sekretariat@gops.czerwonak.pl

62-004 Czerwonak, ul. Gdyńska 30

Tu otrzymasz informację czy możemy Ci pomóc i w jaki sposób.

ksiazka