GOPS Czerwonak
Powróć do: Nasz GOPS

Informacja o dotacji celowej – utrzymanie OPS

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach dofinansowania zadania własnego na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – rozdział 85219.

Dotacja na 2022 r.

Dotacja na 2023 r.

Dotacja na 2024 r.