GOPS Czerwonak

Informacja o dotacji celowej – utrzymanie OPS 2023 r.

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach dofinansowania zadania własnego na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – rozdział 85219.

logo_dotacja 

Wojewoda Wielkopolski przyznał Gminie Czerwonak środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 78 838,00 zł na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu Ośrodka Pomocy Społecznej, w którym mowa w art. 17, ust. 1, pkt 18 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej na okres od 1 stycznia 2023 r. do 31.12.2023 r.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust 3 Ustawy o finansach publicznych.