GOPS Czerwonak
Powróć do: Zasiłek rodzinny

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny.
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje:

  • matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka,
  • na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Wysokość dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej to:

  • 80,00 zł miesięcznie.