GOPS Czerwonak

Oganizacja pozarządowa - Pomoc Żywnościowa 2021-2027 (FEPŻ)

Ocena 0/5

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku prowadzi rozeznanie mające na celu ustalenie czy na terenie gminy Czerwonak działa organizacja pozarządowa która chciałaby  realizować  Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ).

Program FEPŻ to program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oferujący pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków dla osób najbardziej potrzebujących, a także możliwość udziału w tzw. działaniach towarzyszących.

FEPŻ stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, w ramach którego wsparcie w postaci paczek żywnościowych lub posiłków otrzymywało średnio ponad 1,3 mln odbiorców rocznie – osób i rodzin w trudnej sytuacji  życiowej, a ok. 150 tys. z nich uczestniczyło dodatkowo w różnych działaniach towarzyszących na rzecz włączenia społecznego Beneficjentów Programu.

Zgodnie z treścią Programu FEPŻ, organizacja partnerska regionalna – OPR (w przypadku gminy Czerwonak – Wielkopolski Bank Żywności w Poznaniu), wybiera OPL (organizacja partnerska regionalna) spośród organizacji niedziałających w celu osiągnięcia zysku, których jednym z zadań statutowych jest wspieranie osób najbardziej potrzebujących, będących w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. 
Funkcję OPL mogą pełnić m.in. stowarzyszenia, fundacje, kościelne osoby prawne lub kościelne jednostki organizacyjne, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich. OPL muszą posiadać zdolności organizacyjne w tym transportowe i administracyjne do realizacji dystrybucji żywności oraz prowadzenia działań towarzyszących na rzecz włączenia społecznego odbiorców pomocy żywnościowej.

W przypadku kiedy realizacją Programu zajmuje się organizacja pozarządowa rolą GOPS jest kwalifikowanie do Programu osób najbardziej potrzebujących, tj. potwierdzenie, że osoby te spełniają kryteria uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ.

Minimalne wymogi dla OPL, określone są w Wytycznych Instytucji Zarządzającej dostępne pod adresem internetowym :  https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2023.

Informacji dotyczących realizacji Programu oraz ogólnych zasad jego funkcjonowania udziela pracownik socjalny GOPS Jakub Dłubała tel. 669977682 w godzinach urzędowania Ośrodka.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 18.03.2024 r.

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności