GOPS Czerwonak
Powróć do: Sekcja Pracy Socjalnej

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej

W myśl art. 16 a ustawy o pomocy społecznej odpowiednio gmina, powiat i samorząd województwa przygotowują ocenę zasobów pomocy społecznej, dokument ten powstaje raz w roku w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Poniżej prezentacja aktualnego dokumentu.